2018

LOCATION THEATRE

 

Ra, Aruna, Arinna, Helius, Sol
87 zonnegoden
ze zijn de Zon
of bewegen de Zon
besturen de Zon
of verduisteren
ze zijn de ochtendzon
de avondzon
de zonen van de Zon
of de dochters
Jezus een zonnegod
de zoon van God
de zon een God
is de Zon de schepper
en zijn we gemaakt uit maïs
van knapperige maiskolven
een gewas dat groeit bij de gratie van de zon
met dezelfde goudgele kleur
de mens als gestolde zonne- energie
de Maya’s menen
dat zij de zon zijn en de zon hen is

 

This audio installation was part of the Boslab Theater Festival 2018 in the Amsterdam’s Bostheater, Over ‘t IJ festival 2018 – Amsterdam (NL) and Festival de Oversteek – Nijmegen(NL).

       Zinnen worden woorden, woorden worden lettergrepen, worden klanken om te         eindigen in letters: de atomen van de taal. Het laatste dat we horen is een ‘o’, de             klank die de cirkel, de zon, de oneindigheid omvat, maar ook het element zuurstof         als het begin van het leven. Het leven dat aan het eind van de voorstelling weer           voorzichtig zichtbaar wordt in een ontroerend slotbeeld van voorbij                                 flanerende festivalgangers met biertjes en teenslippers. 

       Theaterkrant, Erica Smits, 15 juli 2018

 

       “Als de voice-over steeds meer begint te haperen en uiteindelijk wegvalt,                                ontvouwt zich een prachtig eindbeeld, waarin de zon even echt heel dichtbij                    lijkt.”

        Het Parool, Sander Janssens, 27 juni 2018 

O – Ultimate sun college is an audio installation where you are challenged to zoom in and out on something that appears to us daily. The sun.

In a twenty-minute audio installation you’ll be going on an imaginary journey to the sun and we’ll go back to the beginning of the beginning, the origin, a nothing, zero, vacuum. Until only concentrated matter remains. Are we as humans able to observe the sun in its entirety?

 

Credits

Concept & direction: Pleun Peters, Suze van Miltenburg
Text: Lisa van der Hoeven
Scenography: Noor Stenfert Kroese
Voice over: Michaël Bloos
With support from: Ulrike Quade Company, Amsterdams Fonds voor de Kunsten
Photography: Moon Saris